Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is een kleinschalige duurzame fokkerij van oud-Hollandse Lakenvelder runderen. Een deel van ons land is weidevogelreservaat. Wij doen daarom aan agrarisch natuurbeheer. Dat betekent onder meer dat we extensief beweiden, uitgesteld maaien en delen van de polder vernatten. Met resultaat! Als u ons bezoekt in het broedseizoen, dan hebt u grote kans dat u een grutto treft.

Als u vlees eet, kies dan voor duurzaam en lokaal vlees. Goed voor het ras en goed voor het milieu. En ook nog van topkwaliteit!

Onze dieren staan in de zomer buiten in de wei en in winter in de stal. We voeren ze in de winter ruwvoer dat we in de zomer van ons eigen land halen. De dieren worden geslacht bij een kleinschalige slachter en het vlees wordt verwerkt door een ambachtelijke slager.